Beschrijvingen boomaantastingen

Beschrijving bastknobbels

Beschrijving bladschade

Beschrijving bastbloeding

Beschrijving bastscheuren

Beschrijving bastdegeneratie

Beschrijving bastlijnen

Beschrijving groeiafwijkingen

Beschrijving harsblaasjes

Bastknobbels

In toenemende mate ontstaan er de laatste drie jaren bastknobbels op alle soorten loofbomen in en buiten Europa. Bastknobbels komen voor, op de boomstam en op de gesteltakken van de boom. In groepen maar ook als solitair groeiende knobbels.

Bastknobbels ontstaan het meest op bomen een gladde bast. Het is opvallend dat voornamelijk bomen in het stedelijke milieu bastknobbels krijgen. In het bos en duingebieden krijgen bomen ze nauwelijks. Er is drie jaar onderzoek gedaan naar de toename en het ontstaan van bastknobbels. De oorzaak van de aantasting is onbekend gebleven. Een biologische oorzaak is nagenoeg uitgesloten. Er wordt verondersteld dat externe niet biologische invloeden de oorzaak zijn van het ontstaan van bastknobbels.

Wetenschappelijk gezien is er sprake van een onbekend en verstoord celgedrag, aldus Wageningen Universiteit. Onderzoek naar de invloeden van externe factoren moet uitwijzen wat het gevolg is van dit fenomeen.

Op dit moment heeft ongeveer 22 % van alle loofbomen in het stedelijke gebied bastknobbels. Door de aantasting van het bastweefsel ontstaat er gevaar voor de vitaliteit van de boom. De boom ziet er ongezond uit en dit lijdt weer tot economische schade in de handel.

terug naar de beginpagina