Links naar andere Sites en Informatie

Pulsschlag Tree Damage from Chronic High Frequency Exposure
'Mast Sanity' Smart Meter Warning from Sweden 11/03/2011
KNNV-rapport over de gezondheid en bos en bomen Vereniging voor Veldbiologie over de gezondheid van bos en bomen, rapporten
Tuinaannemer Polariteit bij bomen (en mensen) December 2009.
Gemeente Alphen aan den Rijn Advies over boomaantastingen februari 2009

Besluit over boomaantastingen en kastanjeziekte, maart 2009

Structureel onderzoek naar bastknobbels, maart 2008

Commissievergadering, kennisnemen rapportage kastanjeziekte en boomaantastingen en beschikbaarstelling van een krediet, februari 2007

Voortgang onderzoek boomaantastingen
Kring Praktiserende Boomverzorgers KPB is een kennisvereniging voor mensen die zich vakmatig met boomverzorging bezig houden. Het doel is het bevorderen en uitwisselen van praktische en theoretische kennis
Bomenwacht Nederland Bomenwacht Nederland is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in boomtechnische projecten.

Bastknobbels structureel onderzocht
Kastanjewerkgroep Aesculaap Kastanjeziekte verspreidt zich razendsnel over Nederland..Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en 'bloeden' donker vocht. Pseudomonas syringae is de veroorzaker, in combinatie met welke stressfactoren?
Wikipedia plantenziekten Op Wikipedia kunnen naast mooie afbeeldingen van bomen, ook beschrijvingen worden gevonden van plantenziekten. Een plantenziekte kan veroorzaakt worden door verschillende organismen. De aantastingen door schimmels, bacteriŽn, virussen en nematoden worden meestal ziekten genoemd.
Bomengids Het doel is om op een zo makkelijk mogelijke wijze de meest voorkomende boomsoorten te herkennen, via foto's en beschrijvingen.
Groen kennisnet Welkom op de beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden.

Houtige gewassen
Groenforum Nederland Bij groenforum is het platform van organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen die beleidsvoorbereiders, beslissers en anderen op alle niveaus er toe willen brengen meer te investeren in groen. Verdiept u zich ook eens in de verschillende aspecten van groen.
Plantenziektekundige Dienst Plantenziekten en plagen A-Z

Bastknobbels

Nieuwsbrieven Plantenziektekundige Dienst, Nieuwsbrief Plantenziekten en plagen in openbaar groen, zie - nr 3 november 2008

Nieuwsbrief september 2009, Bastknobbel-waarnemingen worden voortgezet.

Rapport Bastknobbels juli 2009
Plantenziektekunde Websites over plantenziekten
Aardstraling in de natuur Vooral als men er van uit gaat dat externe invloeden niet alleen de gezondheid van bomen maar ook de aardenergie kan beÔnvloeden
Pulsschlag Deze website beschrijft de negatieve invloed en gevolgen van elektromagnetische straling op bomen.

Three Lime Trees

Bizarre-HF-Damage

Cherry Tree Hut

Intelligencetest

Links naar Startpagina's en vrienden van Boomaantastingen

Terug naar de Hoofdpagina   Back to the Mainframe