Onbekende Boomaantastingen

  • De laatste vijf jaar neemt de vitaliteit van veel bomen af

  • Deze site geeft u inzicht welke boomaantastingen ontstaan  • Voor deze boomaantastingen bestaan tot nu toe geen wetenschappelijke verklaringen  • Het verzamelen van foto's en het in beeld brengen van de verspreiding in Europa helpt ons dit probleem aan te pakken  • Nadat biologische oorzaken door wetenschappelijkonderzoek zijn uitgesloten moeten recent veranderende omstandigheden in het milieu worden betrokken bij het onderzoek.

  • Stuurt u ons alstublieft uw foto's met boomaantastingen

home                                                                                                                                                     volgende pagina